Hartstikke slim is ie. Maar praktische zaken uitvoeren kan hij niet. Of nauwelijks. Hij krijgt zelfs praktische begeleiding van iemand. Zeer complexe problemen oplossen kan hij weer wel. Maar ja, dat is ook omdat het interessant is 😉

Van buitenaf bekeken denk je: “Hoogbegaafd, dan kan je alles toch? Dan moet zoiets praktisch als het hebben van een ‘normaal’ kookritme toch een eitje zijn?” Wel…. Hét verschil tussen een aanname en de realiteit waarin een aantal hb’ers lijken te leven. En zoals hij het noemt: het is het verschil tussen filosofie en werkelijkheid.

En dat is precies de kunst dus. Om soms even uit die filosofie te komen. Hij zei: “Ik peins niet over een taak zelf. Ik denk na en filosofeer over waarom ik de taak niet kan uit voeren.” Hij wacht dan letterlijk tot zijn onderbewuste een signaal geeft: “voer deze taak nu uit” en dan gaat hij het soms doen.

Van buitenaf krijgt de hb’er dan vaak te horen: ga het nou maar gewoon doen. En de hb’er denkt: ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Dat klinkt uit de mond van een slimmerd vaak niet logisch, tenzij je het zelf kent.

De afstand tussen wat het hoofd doet met “iets wat gedaan moet worden” en deze zelf moeten overbruggen tot het “daadwerkelijk uitvoeren” lijkt mijlenver voor iemand die niet weet wat er in zijn brein aan de gang is. Dan kan je nog zo slim zijn, maar dat dit intern zo werkt is niet bij iedereen bekend.

Letterlijk zei hij: “Mijn onderbewustzijn is zoveel sterker dan mijn bewustzijn.” En ook: “Ik laat mijn onderbewuste mij leiden.” Nice… Hier had ik een mooie ingang: als dat namelijk zo is voor hem, gaat er géén verandering komen. Tot nu toe gaf dat ook weinig tot geen aanzet tot actie. Tot nu toe was dat ook hét excuus om niet tot actie over te gaan. En hij kwam hier tenslotte om juist wél iets te veranderen.

Er was dus altijd wel iets waardoor hij de ‘actie’ kon ontkrachten. Als ik niet heel alert zou zijn als zijn coach, was ik ook allang om de tuin geleid, alle gedachtegangen in en weer snel uit, alles om maar aan te tonen dat een ‘praktische actie’ toch echt onmogelijk was for whatever blocking reason…

Zijn onderbewuste trok zich juist terug als het ging om praktische zaken, bang voor het onbekwaam en dus onprettig voelen. Er was geen ruimte om te leren. Ik zeg bewust was.. Omdat nu, tijdens het bespreken ervan, al nieuwe ruimte is ontstaan in zijn bewustzijn.

Ik heb hem 3 seconden na laten denken over het volgende: “Stel nu dat alles wat jij tot nu toe opgeworpen hebt om iets níet te doen, voortkwam uit jouw onderbewuste omdat je je gewoon ‘onbekwaam’ en ‘onvermogend’ voelt als het gaat om praktische zaken. Dat je kortsluiting hebt in je brein en je daarvan in een soort freeze toestand terecht komt waar je vervolgens hard van weg wil vluchten. Stel nu dat deze automatische reactie (trigger) steeds plaatsvindt en jij je onderbewuste opwerpt als dé blokkade, zodat je alsnog niets hoeft te doen, ook al zeg je nog zo nadrukkelijk dat je wilt veranderen. En omdat jij je onderbewuste jou laat leiden… Doet het steeds hetzelfde.. Tótdat jíj met je bewuste brein zegt: dit wil ik anders. Ik wil wél in actie, ook als mijn onderbewustzijn het in eerste instantie onprettig vindt. Stel je voor dat je niet de actie ontkracht, maar de gedachte die de actie blokkeert.”

De jongeman bleef even stil. Hij dacht écht even na en ik zag het hem verwerken. Met zijn lange armen en benen op de bank, schoof hij na een tijdje iets naar voren, pakte zijn notitieblaadjes erbij en begon te schrijven. Dat was weer een inzicht. Food for thought. “Not only for thought” zei ik er grappend achteraan 😉

We hebben ook nog even gekeken naar wat het hem op zou leveren als hij zijn onderbewuste zou leren aan te sturen met zijn bewustzijn. “Dan kan ik mijn eigen projecten af gaan maken! En opdrachten van anderen uit gaan voeren! En zelf actief (=bewust) besluiten wat ik ga doen waarmee ik me flexibeler voel en mijn algehele emotionele toestand vrijer en soepeler wordt!” Een prachtig vooruitzicht lijkt me. Naast dat hij dan ook eindelijk met zijn enorme potentieel aan de slag kan 😉

#hoogbegaafd #blokkade #verandering #potentieel

Over de schrijfster

admin Maaike

Coach voor pleasers en aanpassers

Wil je iets delen nav dit blog?

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}