Vergelijken kan je flink afremmen. Kies hoe je vergelijkt!

Als je een actieve vergelijker in je hebt, die te pas en te onpas de vergelijkingen met betere, leukere, mooiere mensen maakt, dan kan het je zwaar afremmen.

En daar zit dan toch ook weer een positieve bedoeling achter. De vergelijker probeert op zijn manier jou te beschermen. Als jij minder goed uit de vergelijking komt, is dat vaak genoeg reden om iets NIET te doen. Als je iets NIET doet, kan er ook NIETS fout gaan. Als er NIETS fout gaat, ben jij veilig.

Je leert al van jongsaf aan te vergelijken. Zoals de man die opgroeide met het idee dat er domme en slimme mensen waren. Zijn moeder begaf zich graag in intellectuele kringen, omringde zich met ‘slimme’ mensen. Hij kreeg zelf ook mee dat hij ‘slim’ was en gedroeg zich ook zo. Maar binnenin hem was er altijd dat stemmetje dat zich afvroeg of het wel waar was. Was hij wel zo slim? En hoe weet je dan of dat wel klopt?

De vergelijker in hem had één taak: slim en dom onderscheiden. Hoorde hij bij de slimme, dan was hij ogenschijnlijk ‘veilig’. Maar in de wereld van ‘slimme’ mensen waren er die nog veel slimmer leken dan hem. En dan voelde hij zich weer onzeker, klein en zelfs dom.. was hij dan toch niet zo slim? De vergelijker had het er heel druk mee.

De innerlijke strijd duurde voort. Tot hij leerde over mensen: dat mensen ‘gewoon’ mensen zijn, die je kunt zien als allemaal anders, verschillend, uniek. Zijn filter op dom en slim nam af en daarmee ook zijn onzekerheid over zijn eigen slimheid. Zijn vergelijker is inmiddels een beetje gewend aan deze nieuwe filters.

Waar hij eerst veilig was in de overzichtelijke wereld waarin je domme en slimme mensen had, voelt hij zich nu veilig omdat hij door anders te vergelijken zich zelfzekerder is gaan voelen. Hij hoeft zich niet meer voortdurend te meten aan anderen, maar is nu een slimme kerel die z’n focus heeft op z’n eigen dingen.

Word je meer en meer bewust dát je vergelijkt.
Kies bewust en eigen-wijs wanneer en waar je je vergelijkt.

Heb je er een vraag over? Stuur me gerust een berichtje!

Over de schrijfster

admin Maaike

Coach voor pleasers en aanpassers

Wil je iets delen nav dit blog?

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}