Voor werkgevers
Jij mag er gewoon zijn!

Kernwaarden

- Transparantie
- Resultaat

Intrinsieke leerdoelen

In mijn praktijk is de coachee - coach verhouding leidend. Dwz: de leerdoelen dienen intrinsiek te zijn, ook als deze vanuit werkgever worden aangestuurd. Leerdoelen zijn de verantwoordelijkheid van werknemer (al dan niet mede afgestemd met werkgever) en voldoen aan een intrinsiek verlangen om de doelen te bereiken. (Coaching gebeurt altijd adhv vooraf opgestelde leerdoelen en eventueel daaruit voortvloeiende actiepunten. Deze worden elke paar sessies geëvalueerd.)

Gezamenlijke intake - optioneel

Een eerste intake met coachee is altijd gratis en vrijblijvend. Indien er daarna vanuit werkgever behoefte is aan een gezamenlijke intake op kantoor (tussen coachee, werkgever/manager en mij) hanteer ik het volgende: 50% van de totale reistijd geld als werktijd, het daadwerkelijke gesprek telt 100% als werktijd.
(Werktijd: tijd is overeenkomstig mijn uurtarief zoals vermeld op de offerte.)

Tussentijdse- en/of eindevaluatie (optioneel): mondeling
Er wordt door mij geen verslag gemaakt, maar coachee kan er zelf voor kiezen inzage in leerdoelen te geven of zelf een verslag te schrijven. Mondelinge toelichting door mij, in bijzijn en akkoord van coachee, behoort ook tot de mogelijkheden.

Reiskosten

Voor gesprekken die bij werkgever plaatsvinden worden reiskosten in rekening gebracht á 0,19 ct/km.

Mis geen Updates! Schrijf je in -->