Privacyverklaring
Jij mag er gewoon zijn!

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:
www.coffeeandcoaching.nl - Westduinweg 168d, 2583 AE, Den Haag - 06 42150722

Maaike de Boer is de functionaris gegevensbescherming van Coffee and Coaching. Zij is te bereiken via maaike@coffeeandcoaching.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Coffee and Coaching kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Coffee and Coaching, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Coffee and Coaching verstrekt. Coffee and Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je geboortedatum
 • Je IP-adres

WAAROM Coffee and Coaching GEGEVENS NODIG HEEFT
Coffee and Coaching verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van mijn nieuwsbrief, emails, e-book en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om training & consulten op maat te geven

HOE LANG Coffee and Coaching GEGEVENS BEWAART
Coffee and Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens (uit een intake) worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

SOORTEN GEGEVENS
Nieuwsbrief
Coffee and Coaching verzamelt jouw voor-en achternaam en emailadres voor:
- email nieuwsbrief
De gegevens worden enkel voor de nieuwsbrief gebruikt.

E-book
Coffee and Coaching verzamelt jouw naam en e-mailadres voor:
- E-book met 5 tips voor uitstellers
De gegevens worden eenmalig gevraagd en op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruikt.

Trainingen en workshops
Coffee and Coaching verzamelt gegevens voor deelnemers aan trainingen en workshops.
De gegevens worden eenmalig gevraagd en op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruikt. Gegevens uit de Google Forms worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van facturen en om contact te leggen via email of schriftelijke weg.

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

Gegevens van cliënten
Coffee and Coaching verzamelt pas adresgegevens van cliënten tijdens de eerste sessie die na de intake plaatsvindt. Deze gegevens worden eenmalig en uitsluitend gebruikt voor het opstellen van facturen.

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je geboortedatum

Mindmaps
Elke sessie maak ik een mindmap van de sessie. Hiervan maak ik een scan, die ik direct na het versturen verwijder. Een papieren versie wordt opgeborgen in de map, voor gebruik in de volgende sessie. Aan het eind van het coachtraject kun je de papieren versie van alles sessies mee naar huis nemen, of door mij laten vernietigen.

Op de mindmap staan de volgende gegevens:

 • Je voornaam
 • Datum sessie

DELEN MET ANDEREN
Coffee and Coaching verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Coffee and Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Coffee and Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Coffee and Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Coffee and Coaching bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Coffee and Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coffee and Coaching heeft hier geen invloed op.

Coffee and Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via Coffee and Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maaike@coffeeandcoaching.nl. Coffee and Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Coffee and Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coffee and Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Coffee and Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coffee and Coaching op via maaike@coffeeandcoaching.nl.

CONTACT
www.coffeeandcoaching.nl is een website van Coffee and Coaching. Coffee and Coaching is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Westduinweg 168d, 2583 AE DEN HAAG
Inschrijvingsr KvK: 27333003
Telefoon: 06 42150722
E-mailadres: maaike@coffeeandcoaching.nl

Mis geen Updates! Schrijf je in -->