Wat is voice dialogue
Jij mag er gewoon zijn!

Voice dialogue in het kort

Voice Dialogue = in gesprek (dialoog) met je innerlijke stemmen (voices) in je.

Iedereen heeft, bewust of onbewust, stemmen in zich die je bijvoorbeeld vertellen dat je iets niet kan. Of die je zeggen dat je beter je best zou moeten doen. Of je dwingen om rekening te houden met de gevoelens van anderen. Die stemmen worden in Voice Dialogue ook wel ikjes of delen genoemd. Als je goed luistert hoor je mensen ook zoiets zeggen: "Ik heb een stuk in mij dat het hier totaal niet mee eens is." of "Deze kant van mij laat ik liever niet zien!" Ook kun je het herkennen als iemand vertelt dat iets 'heel dubbel' voelt. Allemaal signalen dat er meer in je zit dan één stem.

Al die stemmen bij elkaar ben jij. Hoe je met die stemmen omgaat, bepaalt voor een groot deel ook hoe ze functioneren. Zo is de innerlijke criticus bij heel veel mensen helemaal niet geliefd. "Hij is vermoeiend! Irritant! Dominant!" Terwijl ook juist zo'n stem als de innerlijke criticus het goed bedoeld, maar niet altijd weet hoe hij dit op een fijne manier kan zeggen.


Je innerlijke stemmen leren kennen en er een relatie mee opbouwen is dus wat je met voice dialogue kunt bereiken. En ik ben degene die dit soort gesprekken tussen jou en je stemmen faciliteert. Met als doel dat jij dit na een tijdje zelf ook kunt doen.

Note to you: door de teksten op de website heen gebruik ik vaak meerdere benamingen voor de stemmen. Ikjes, delen, subpersonen, kanten, stukken, onderdelen of poppetjes. Dit doe ik bewust, omdat voor de één de kritische stem heel logisch voelt en de ander het z'n kritische kantje noemt.

Voorbeelden van stemmen/ikjes of delen:
     de perfectionist
     de behulpzame
     de professional
     de controleur
     de aanpasser

     de drammer
     de pleaser
     de innerlijke criticus
     de leerling
     de eigenzinnige
     de (hoog)gevoelige

Maar hoe werkt zoiets als Voice Dialogue dan?

In voice dialogue wordt gebruik gemaakt van de BUS metafoor. De bus is een vervoermiddel, en de delen/ikken zitten in je innerlijke bus. Ideaal gezien zit jij zelf achter het stuur en heb je de regie over de passagiers in je bus. Maar, dit is natuurlijk niet bij iedereen zo. 

Who is behind the wheel?

Er kunnen delen achter het stuur zitten die (op momenten) de overhand nemen, de touwtjes in handen hebben, terwijl we daar niet bewust voor kiezen. Denk maar aan de pleaser die vanzelfsprekend overal ja op zegt: als het spannend wordt kiest de pleaser voor de snelste weg om spanning te vermijden (de pleaser werkt ook vaak fysiek: buikpijn, benauwd). 
Of de perfectionist die steeds wil dat je alles perfect doet. Uren doen over taken of juist dingen niet doen, omdat je vooraf al denkt dat het toch niet perfect zal gaan.

Je kunt er ook behoorlijk veel last van hebben, omdat hierdoor andere delen van jou niet of nauwelijks aan bod komen. De speelse, de avonturier, de spontane....

Met Voice Dialogue breng je snel en effectief in beeld welke ikken in jouw innerlijke bus zitten. En je leert deze ikken kennen: waarom ze doen wat ze doen en wat de positieve intenties van deze ikken zijn. Met als doel: meer zelfregie. Keuzevrijheid.

Bewust zélf achter het stuur gaan zitten en de ikken aansturen, in plaats van de ikken (of patronen) die jóu aansturen.

Lees hier hoe zo'n voice dialogue sessie ervaren is door Anna!

Ontstaansgeschiedenis

In de jaren ‘70 ontwikkelden Hal & Sidra Stone (beiden psycholoog) de Voice Dialogue methode. De methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese, Clientcentered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting, maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

Primaire en verstoten ikken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en verstoten ikken. Primaire ikken zijn vaak sterk ontwikkeld en vinden we geregeld achter het stuur van onze innerlijke bus. Verstoten ikken zitten eerder achterin of zelfs in de kofferbak. Denk aan De Pleaser die overactief werd toen één van de ouders ziek werd. Voor anderen zorgen, jezelf wegcijferen. Dit werd een primaire ik. De verstoten ik, denk bijvoorbeeld aan de autonome of de zelfzorger, wacht vaak netjes af tot de pleaser een stap terug doet. Maar dit gaat alleen niet vanzelf, omdat de pleaser een heel belangrijke taak heeft: zorgen voor anderen.

Rollen en functies van de ikken

Alle ikken hebben een rol, een functie, die invloed hebben in ons. Hoe deze ikken tot uiting komen is bij iedereen anders. Onderzoeken hoe dat bij jou zit, geeft inzicht (= zelfkennis) en daarmee leer je steeds meer de regie te pakken.

Hoe meer je je ikken leert kennen, hoe meer zicht je krijgt op hoe je functioneert.

De basis van Voice Dialogue is leren om, meer en meer zonder oordeel, te kijken (en luisteren) naar je ikken. Wie zit waar, hoe zitten ze, wat doen ze en welke kwaliteiten hebben ze. Als facilitator van een voice dialogue gesprek help ik je even als het ware los te koppelen van een ik, waardoor letterlijk inzicht ontstaat over wat deze ik doet, wat deze ik wil en welke positieve intentie de ik heeft.

Ook kijk je naar de ontstaansgeschiedenis van de ikken: was er een specifieke gebeurtenis of een ervaring in je leven waardoor een ik (of meerdere ikken) in je leven kwam of een grotere rol ging spelen?

Het kan zijn dat je versteld staat van aan de ene kant de eenvoud van deze methodiek en anderzijds het diepe inzicht en soms zelfs magische gevoel en wezenlijke effect wat het werken met voice dialogue je geeft.

Het vergroot zelfkennis en keuzevrijheid

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op hoe we functioneren. Het vergroot en verdiept onze zelfkennis én creëert mogelijkheden om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

Vanuit het midden en met helicopter view

Je leert door Voice Dialogue in te zetten niet alleen vanuit een helicopter view naar de verschillende ikken te kijken, maar kunt vanuit de neutrale positie (ook wel het 'midden' genoemd) ikken inzetten die iets nodig hebben.

Denk bijvoorbeeld aan de pleaser die het moeilijk vindt om zelfzorg toe te passen. De zelfzorger wordt dan vanuit het midden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ik zal dan geleidelijk aan in kracht toenemen, omdat deze met aandacht gehoord en gezien wordt. De pleaser is dan niet meer automatisch de eerste die voorin de innerlijke bus zit, maar kan met de zelfzorger samen gaan werken ten behoeve van het welzijn van de cliënt.

Bewust kunnen kiezen

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

Als onzekerheid, pleasen of aanpassen jouw buschauffeur is

Zit de onzekere, de pleaser of de aanpasser vaak voorin jouw innerlijke bus, dan kan je daar behoorlijk last van hebben. Dit deel in jou kent angst, heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en lef ontwikkelen zich niet makkelijk als één van deze ikken het stuur steeds overneemt. Ik help je graag om hier verandering in te brengen.

Herkenbaar?

Stemmetjes in je hoofd, delen, kanten, stukjes die je in je hebt? Zoals de onzekere, de pleaser, de aanpasser, de criticus, de perfectionist of de twijfelaar? Dan is voice dialogue een prachtige vorm van coaching voor jou. En natuurlijk wil je eerst kennismaken, horen, voelen en zien wie ik ben en weten of we een klik hebben. Dat kan, gewoon gratis door je intake te plannen via mijn online agenda!

Laten we jouw stemmetjes in kaart brengen

Mis geen Updates! Schrijf je in -->